Rookgasafvoeren binnen een VvE

Rookgasafvoeren (RGA) binnen een VvE

Bij de verbranding van gas in cv-ketels komen rookgassen vrij die via het rookgasafvoerkanaal moeten worden afgevoerd. Vooral bij moderne HR-ketels, die efficiënter maar ook gevoeliger zijn voor condensatie, kunnen oude kanalen de veiligheid in gevaar brengen. Een slecht functionerend kanaal kan leiden tot lekkages en de gevreesde koolmonoxidevergiftiging.

De VvE heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de veiligheid van de collectieve rookgasafvoerkanalen. Het is belangrijk dat de VvE regelmatige inspecties en eventuele vervangingen na ongeveer 15 jaar laat uitvoeren om de veiligheid van alle bewoners te waarborgen. Hierbij moet er uiteraard rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van rookgasafvoerkanalen.

Moderne HR-ketels aansluiten op oude afvoerkanalen

Moderne HR-ketels zijn energiezuinig en populair geworden, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee als het gaat om het aansluiten ervan op verouderde rookgasafvoerkanalen. Deze oude afvoerkanalen zijn vaak niet ontworpen om condenswater af te voeren, wat kan leiden tot corrosie en verstoppingen. Hierdoor kan koolmonoxidevergiftiging ontstaan, aangezien de giftige gassen niet goed kunnen ontsnappen. Het is dus van groot belang om aandacht te besteden aan de staat van de rookgasafvoerkanalen bij het installeren van een nieuwe HR-ketel.

Stappen voor veiligheid

Het is van groot belang dat VvE’s het onderwerp van verouderde rookgasafvoerkanalen op de agenda zetten en voldoende budget reserveren voor onderhoud of vervanging. Communicatie met eigenaren over de staat van het rookgasafvoerkanaal is hierbij belangrijk, zodat iedereen op de hoogte is van mogelijke risico’s.

Natuurlijk kunnen er preventieve maatregelen genomen worden, zoals het regelmatig laten inspecteren van de rookgasafvoer door een gecertificeerd bedrijf. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden voordat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Installatie van een nieuwe ketel

Bent u als eigenaar van plan om een nieuwe cv-ketel te laten plaatsen? Dan is het noodzakelijk dat u altijd overleg pleegt met de VvE voordat u deze stap zet. Het is belangrijk om bewust te zijn van de conditie van uw rookgasafvoer, maar ook om te voldoen aan de regels en voorschriften die gelden binnen uw appartementencomplex. Alleen door samen te werken kan de veiligheid worden gegarandeerd.

Preventieve maatregelen

Een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor de inspectie van het rookgasafvoerkanaal is een stap die niet overgeslagen mag worden. Daarnaast is het aan te raden om het onderhoud op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de VvE. Op deze manier wordt er structureel aandacht besteed aan de veiligheid en het onderhoud van de rookgasafvoerkanalen.

Proactief handelen door zowel de VvE als de individuele eigenaren kan het verschil betekenen tussen veilig wonen en blootstelling aan ernstige gevaren. Onderneem vandaag nog actie voor een veilige VvE, wij adviseren u hier graag over.

Wetswijziging subsidieregeling verduurzaming VvE

Wetswijziging subsidieregeling verduurzaming VvE

Goed nieuws voor verenigingen van eigenaars! Vanaf 2024 zal de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) worden aangepast en uitgebreid. Deze wetswijziging biedt veelbelovende mogelijkheden voor subsidie bij verduurzaming, voor verenigingen van eigenaars (vve’s), maar ook voor wooncoöperaties en woonverenigingen.

Wat houdt de Subsidieregeling verduurzamen VvE in?

Vanaf 1 januari 2024 zullen er nieuwe kansen ontstaan voor verenigingen van eigenaars om subsidie aan te vragen voor verduurzamingsprojecten. De SVVE wordt uitgebreid, waardoor er nog meer mogelijkheden zijn om financiële ondersteuning te krijgen bij het verduurzamen van woningen en gebouwen.

Met deze wetswijziging wil de overheid een extra stimulans geven aan het verduurzamen van het vastgoed in Nederland. Duurzaamheid staat hoog op de agenda en het is belangrijk dat verenigingen van eigenaars hieraan bijdragen.

Wat betekent dit voor verenigingen van eigenaars?

Voor verenigingen van eigenaars brengt deze wetswijziging voordelen met zich mee. Het wordt financieel aantrekkelijker om verduurzamingsmaatregelen te treffen, zoals het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van oude verwarmingssystemen.

U kunt subsidie aanvragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen

Een van de belangrijkste wijzigingen in de Subsidieregeling verduurzaming voor VvE’s is dat u vanaf 1 januari 2024 subsidie kunt aanvragen voor meerdere duurzaamheidsonderzoeken en -adviezen. Dit betekent dat u financiering kunt krijgen voor meerdere experts om uw gebouw te analyseren en aanbevelingen te doen over hoe u uw energieverbruik kunt verminderen. Door gebruik te maken van deze subsidie kunt u een gedegen plan opstellen om stap voor stap uw VvE te verduurzamen.

U kunt nu ook los subsidie aanvragen voor procesbegeleiding, en dat is niet meer gekoppeld aan een advies of Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Bovendien kunt u nu subsidie krijgen voor extra onderzoeken, zoals een energieadvies of asbestonderzoek.

U kunt subsidie aanvragen voor basislaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Daarnaast is een andere belangrijke wijziging in de regeling dat u subsidie kunt aanvragen voor basislaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Dit betekent dat u financiële steun kunt krijgen om laadpalen te installeren in de buurt van uw gebouw, zodat bewoners met elektrische voertuigen gemakkelijk hun auto kunnen opladen.

U kunt een bonussubsidie krijgen voor isolatiematerialen gemaakt van biogrondstoffen

Een extra stimulans om uw gebouw te verduurzamen is dat u vanaf 1 januari 2024 een bonussubsidie kunt ontvangen als u gebruikmaakt van isolatiematerialen die zijn gemaakt van biogrondstoffen. Dit betekent dat als u ervoor kiest om duurzame isolatiematerialen te gebruiken, zoals materialen gemaakt van gerecycled papier of hennepvezels, u recht heeft op extra financiële ondersteuning.

De subsidie voor oplaadpuntenadvies wordt verlengd tot 2027

Een ander belangrijk onderdeel van de uitbreiding van de SVVE-regeling is dat de subsidie voor oplaadpuntenadvies wordt verlengd tot 2027. Dit betekent dat VvE’s langer de tijd hebben om subsidie aan te vragen voor het verkrijgen van advies over het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Met steeds meer mensen die overstappen op elektrisch rijden, is dit een waardevolle ondersteuning voor VvE’s die willen inspelen op deze groeiende behoefte.

Versoepeling van minimale isolatie-eisen voor de verduurzaming van monumenten

Ook worden de minimale isolatie-eisen voor de verduurzaming van monumenten versoepeld. Deze wijziging in de regeling maakt het eenvoudiger voor VvE’s met historische gebouwen om subsidies aan te vragen en duurzaamheidsmaatregelen te nemen zonder afbreuk te doen aan de architectonische integriteit van hun panden.

Hoe kunt u gebruik maken van de SVVE?

Met deze aanpassingen in de SVVE maakt u uw VvE klaar voor de toekomst én draagt u bij aan een duurzamere wereld. Om gebruik te kunnen maken van de SVVE is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Het indienen van een subsidieaanvraag kan complex zijn, maar met de juiste kennis en ondersteuning kunt u hier succesvol mee omgaan.

Bent u klaar om te verduurzamen? Dan is het raadzaam om een deskundige in te schakelen die u kan begeleiden bij het aanvragen van de subsidie. Twinss VvE beheer kan u helpen bij het opstellen van een gedegen plan, het verzamelen van alle benodigde documentatie en het indienen van de aanvraag.

Subsidieregeling verduurzamen VvE

Ontdek hoe de Subsidieregeling verduurzamen VvE uw vereniging van eigenaren kan helpen bij het financieren van duurzame projecten en innovaties. Voor meer informatie over de Subsidieregeling verduurzamen VvE en hoe deze uw VvE kan ondersteunen, neemt u gerust contact met ons op.

Laat u goed informeren over de voorwaarden en de aanvraagprocedure, zodat u gebruik kunt maken van de SVVE en kunt investeren in een energiezuinige en milieuvriendelijke leefomgeving!

Voordelen van een extern VvE bestuur

Een VvE (Vereniging van Eigenaren) bestaat uit een groep eigenaren die samen het beheer en onderhoud van een appartementencomplex regelen. Het bestuur van een VvE heeft de verantwoordelijkheid voor allerlei zaken, zoals financiën, contracten, vergaderingen en communicatie met de eigenaars. In sommige situaties kan het echter voordelig zijn om het beheer uit te besteden aan een extern VvE bestuur.

Wanneer u ervoor kiest om het bestuur van uw VvE uit te besteden, profiteert u van de professionele expertise van ervaren specialisten op dit gebied. Deze professionals zijn bekend met alle regels en voorschriften die van toepassing zijn op VvE-bestuur en kunnen uw VvE efficiënt en effectief beheren.

Een extern VvE bestuur zorgt voor extra continuïteit

Een ander voordeel van het uitbesteden van het VvE-bestuur is dat u kunt rekenen op continuïteit. Als een van de bestuursleden vertrekt of niet meer in staat is om zijn/haar taken uit te voeren, zorgt het externe VvE-bestuur ervoor dat er altijd iemand beschikbaar is om de verantwoordelijkheden over te nemen. Dit zorgt voor stabiliteit en voorkomt haperingen in het bestuur van de VvE.

VvE bestuur uitbesteden: kennis en ervaring

Het uitbesteden van het VvE-bestuur biedt u toegang tot ruime kennis en ervaring op het gebied van VvE-beheer. Deze professionals hebben jarenlange ervaring met het beheren van VvE’s en zijn op de hoogte van alle ins en outs van deze complexe materie. Ze kunnen u adviseren en assisteren bij het nemen van beslissingen en het oplossen van eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Een ander voordeel van VvE bestuur uitbesteden is dat de professionals op de hoogte zijn van de laatste marktontwikkelingen. Ze hebben inzicht in trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor uw VvE en kunnen deze kennis gebruiken om uw VvE beter te positioneren en eventuele kansen te benutten.

Het externe VvE-bestuur werkt onafhankelijk en objectief

Ze hebben geen persoonlijke belangen of voorkeuren die hun beslissingen kunnen beïnvloeden. Dit zorgt ervoor dat alle besluiten die worden genomen in het belang zijn van de gehele VvE en niet van individuele bestuursleden. Dit helpt om een eerlijke en transparante besluitvorming binnen de VvE te waarborgen.

Ook hoeven eigenaren, met behulp van extern VvE bestuur, niet langer veel tijd en energie te investeren in het beheren van de VvE. Dit geeft hen de vrijheid om zich te concentreren op andere belangrijke zaken in hun leven. Het externe VvE-bestuur neemt taken zoals financiële administratie, juridische zaken en onderhoudscoördinatie op zich, waardoor eigenaren meer vrije tijd krijgen.

Bent u klaar voor een duurzame VvE in 2024?

Het is meer dan ooit nodig om stappen te ondernemen om uw ecologische voetafdruk te verkleinen en het gebouw milieuvriendelijker te maken nu de opwarming van de aarde en de klimaatverandering steeds grotere uitdagingen worden. Bent u klaar voor een duurzame VvE? Twinss heeft een aantal manieren om te verduurzamen voor u op een rijtje gezet.

Lees meer

Wat houdt de Notificatieregeling oplaadpunten in voor een VvE?

Voor VvE’s wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Soms is het echter een uitdaging om tot vaste afspraken te komen. De overheid wil deze procedure versnellen en daarom doet zij er alles aan om belemmeringen voor de uitvoering van duurzame ideeën weg te nemen. De Notificatieregeling oplaadpunten VvE is daar een voorbeeld van. Met de invoering van deze wetgeving kan binnenkort  iedere huiseigenaar zelf kiezen voor laadpalen bij een VvE beheerde parkeerplaats. De bewoner hoeft alleen de VvE te informeren.

Lees meer

Energie prijsplafond voor VvE’s door de Nederlandse overheid

Het Nederlandse kabinet heeft plannen aangekondigd om een energieprijsplafond in te voeren voor huishoudens en kleine bedrijven, om de impact van stijgende energieprijzen te verzachten. Deze maatregel zou ook van toepassing zijn op Verenigingen van Eigenaren in Nederland. Het voorgestelde energieprijsplafond wordt verwacht te voorkomen dat energierekeningen de pan uit rijzen.