verenigen-van-belangen

Administratief en bestuurlijk beheer VvE

Samen beslis je

Samen sta je sterk. Samen de handen in elkaar slaan voor verlichting en de beste uitkomsten. Respecteren van elkaars inzicht en belangen en samen constructieve oplossingen aangaan. Verenig je belangen en laat de vereniging van eigenaars goed tot zijn recht komen.

Bestuurlijk beheer VvE uitbesteden?

Als bestuur van een vereniging van eigenaren komt er behoorlijk wat werk op u af. Twinss VvE Beheer helpt nieuwe en bestaande VvE besturen bij de bestuurlijke taken, die horen bij goed VvE beheer.

Ondersteuning bij bestuurlijk beheer VvE

Als SKW-gecertificeerde VvE beheerder heeft Twinss VvE beheer jarenlange ervaring met bestuurlijk beheer VvE. Onze ervaring is dat goede ondersteuning begint met goede communicatie. Dat vullen we op verschillende manieren in. Met beheerteams, zodat er altijd een aanspreekpunt aanwezig is met kennis van uw VvE. Met een online portaal heeft u 24/7 toegang tot de administratie. Ook hebben wij natuurlijk regelmatig persoonlijk contact.

De activiteiten bij bestuurlijk beheer

Bij het bestuurlijk beheer van een vereniging van eigenaren gaat het onder meer om de volgende activiteiten:
• Oprichten van een VvE en inschrijven bij de KvK.
• Begeleiden van het bestuur en de commissies.
• Advies over verzekeringen voor de VvE en het bestuur.
• Adviseren bij splitsingsaktes, statuten en reglementen.
• Communicatie met VvE-leden.
• Organiseren en bijwonen van vergaderingen.
• Voorzitten en notuleren van vergaderingen.
• Advies bij het opstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB).
• Begeleiding bij het aanvragen van financiering bij groot onderhoud en renovatie.
• Bemiddelen bij eventuele conflicten.
• Infomeren over van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Twinss VvE Beheer staat voor vakkundige en betrouwbare begeleiding van VvE bestuurders. Wilt u de beheerstaken van uw VvE uitbesteden? Vraag een vrijblijvende offerte aan voor het bestuurlijk beheer en administratief beheer van uw VvE.