verenigen-van-belangen

Disclaimer voor www.twinss.nl

Twinss VvE beheer BV, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.twinss.nl (“de
Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Twinss VvE beheer BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen
of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als
zodanig aangeduide offerte van de Website.
Twinss VvE beheer BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande
mededeling van Twinss VvE beheer.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type­ en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Twinss
VvE beheer nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Twinss VvE
beheer BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Twinss VvE beheer BV, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen
anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Beheer

Wij begrijpen dat u het als woningeigenaar, wooncorporatie of ontwikkelaar belangrijk vindt geen zongen te hebben over woonplezier voor uzelf en/of uw klanten.
Dat u niet onnodig tijd wilt besteden aan financiële zaken en technisch onderhoud.
Dat laat je het liefst iemand anders doen zodat u zichzelf kunt richten op datgene wat u echt belangrijk vindt.

Ontzorgen betekent voor ons een bijzonder ruim begrip.