Rookgasafvoeren binnen een VvE

Rookgasafvoeren (RGA) binnen een VvE

Bij de verbranding van gas in cv-ketels komen rookgassen vrij die via het rookgasafvoerkanaal moeten worden afgevoerd. Vooral bij moderne HR-ketels, die efficiënter maar ook gevoeliger zijn voor condensatie, kunnen oude kanalen de veiligheid in gevaar brengen. Een slecht functionerend kanaal kan leiden tot lekkages en de gevreesde koolmonoxidevergiftiging.

De VvE heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de veiligheid van de collectieve rookgasafvoerkanalen. Het is belangrijk dat de VvE regelmatige inspecties en eventuele vervangingen na ongeveer 15 jaar laat uitvoeren om de veiligheid van alle bewoners te waarborgen. Hierbij moet er uiteraard rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van rookgasafvoerkanalen.

Moderne HR-ketels aansluiten op oude afvoerkanalen

Moderne HR-ketels zijn energiezuinig en populair geworden, maar ze brengen ook uitdagingen met zich mee als het gaat om het aansluiten ervan op verouderde rookgasafvoerkanalen. Deze oude afvoerkanalen zijn vaak niet ontworpen om condenswater af te voeren, wat kan leiden tot corrosie en verstoppingen. Hierdoor kan koolmonoxidevergiftiging ontstaan, aangezien de giftige gassen niet goed kunnen ontsnappen. Het is dus van groot belang om aandacht te besteden aan de staat van de rookgasafvoerkanalen bij het installeren van een nieuwe HR-ketel.

Stappen voor veiligheid

Het is van groot belang dat VvE’s het onderwerp van verouderde rookgasafvoerkanalen op de agenda zetten en voldoende budget reserveren voor onderhoud of vervanging. Communicatie met eigenaren over de staat van het rookgasafvoerkanaal is hierbij belangrijk, zodat iedereen op de hoogte is van mogelijke risico’s.

Natuurlijk kunnen er preventieve maatregelen genomen worden, zoals het regelmatig laten inspecteren van de rookgasafvoer door een gecertificeerd bedrijf. Op deze manier kan tijdig ingegrepen worden voordat er gevaarlijke situaties ontstaan.

Installatie van een nieuwe ketel

Bent u als eigenaar van plan om een nieuwe cv-ketel te laten plaatsen? Dan is het noodzakelijk dat u altijd overleg pleegt met de VvE voordat u deze stap zet. Het is belangrijk om bewust te zijn van de conditie van uw rookgasafvoer, maar ook om te voldoen aan de regels en voorschriften die gelden binnen uw appartementencomplex. Alleen door samen te werken kan de veiligheid worden gegarandeerd.

Preventieve maatregelen

Een gecertificeerd bedrijf inschakelen voor de inspectie van het rookgasafvoerkanaal is een stap die niet overgeslagen mag worden. Daarnaast is het aan te raden om het onderhoud op te nemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de VvE. Op deze manier wordt er structureel aandacht besteed aan de veiligheid en het onderhoud van de rookgasafvoerkanalen.

Proactief handelen door zowel de VvE als de individuele eigenaren kan het verschil betekenen tussen veilig wonen en blootstelling aan ernstige gevaren. Onderneem vandaag nog actie voor een veilige VvE, wij adviseren u hier graag over.