Reparatie indienen

Wilt u een reparatie indienen? Kies hier uw onderwerp.
Lekkage en verstopping, Verwarming, Glasschade, Slot, Verlichting, Liftstoring, Garagedeur, Ramen en deuren, Intercom, Status reparatieverzoek

Waar kan ik bij Twinss VvE beheer terecht met mijn opmerking over het beheer?

Waar kan ik bij Twinss VvE beheer terecht met mijn opmerking over het beheer?

Wij willen u bedanken dat u voor deze opties heeft gekozen zodat wij met uw opmerking onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij zullen altijd uw opmerking in behandeling nemen en deze op een adequate en vertrouwelijke manier af handelen, zodat herhaling wordt voorkomen, dank u wel.

Algemene gegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Wanneer zijn besluiten van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren rechtsgeldig?

Wanneer zijn besluiten van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren rechtsgeldig?

 • Over het algemeen is Iedere eigenaar gehouden aan besluiten welke door de vergadering van de Vereniging van Eigenaren met een rechtsgeldige meerderheid van stemmen genomen zijn. In sommige gevallen worden er besluiten genomen met 2/3 of zelfs 3/4 meerderheid en dit heeft veelal betrekking op uitgaven ten laste van het reservefonds en mutaties van het Huishoudelijke Regelement.
 •  

Waar kan o.a. de vergadering van de Vereniging van Eigenaren besluiten over nemen?

Waar kan o.a. de vergadering van de Vereniging van Eigenaren besluiten over nemen?

 • Door de VvE worden belangrijke besluiten genomen over zaken als:

  Het onderhoud van het complex:
  • Schilderwerk
  • Gevels en balkons
  • Rioleringen
  • Daken en schoorstenen
  • Gemeenschappelijke installaties (o.a. liften, drukverhogingsinstallaties, garagedeur)
  • De Meerjarenonderhoudsplanning c.q. -begroting van de VvE

  De financiën

  • De bijdragen die de leden van de VvE dienen te betalen aan de VvE
  • De jaarrekening van de VvE
  • De begroting voor het lopende of komende boekjaar
  • De verzekeringen van het complex

Wat is een huishoudelijk reglement?

Wat is een huishoudelijk reglement?

 • In een Huishoudelijk Reglement staan richtlijnen en afspraken die alle eigenaren van de Vereniging van Eigenaren met elkaar hebben afgesproken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Deze afspraken, veelal gedragsregels, zouden kunnen inhouden hoe er met huisvuil dient te worden om gegaan of hoe eventueel de auto’s geparkeerd dienen te worden. De regels welk zijn opgenomen in het Huishoudelijk Regelement mogen niet in strijd zijn met de geldende Akte van Splitsing of het Modelreglement..
 •  

Wat is een akte van splitsing?

Wat is een akte van splitsing?

 • De splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een akte van splitsing in appartementsrechten. Meestal wordt in deze (notariële) akte verwezen naar de bepalingen en voorschriften, die zijn opgenomen in een door de Koninklijke Notariële Broederschap uitgegeven reglement, het zogenaamde Modelreglement. Alle aanvullingen en wijzigingen op dit Modelreglement zijn dan in de Akte van Splitsing terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de datum van oprichting, de tenaamstelling van de vereniging, de kadastrale aanduiding van de percelen die in de splitsing zijn betrokken, de aandelen/breukdelen waarin de individuele eigenaren in de gemeenschappelijke zaken participeren, de schulden en kosten welke voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen, regels omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de openbare gedeelten, regels van door eigenaren te storten bijdragen, de stemverhouding in de vergadering van eigenaren etc. De Akte van Splitsing wordt vastgelegd in de openbare goed registers en is te raadplegen via het Kadaster. Wijziging van de Akte van Splitsing kan in beginsel slechts geschieden met medewerking van alle appartementseigenaren. Bij uitzondering kan dit met een 80% en mandatering van de bestuurders.
 •  

Hoe word ik lid van een Vereniging van Eigenaren?

Hoe word ik lid van een Vereniging van Eigenaren?

 • Door de aankoop van uw appartement bent u automatisch lid geworden van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als lid van deze vereniging krijgt u te maken met een groot aantal zaken, die niet gelden voor een huurder of voor de eigenaar van een woning. U bent namelijk bij de aankoop van uw appartement mede-eigenaar geworden van een gebouw. Men koopt namelijk niet het appartement maar het exclusieve gebruiksrecht van de gemeenschappelijke- en privé-gedeelte Dit mede-eigenaarschap houdt tevens mede-eigendom in. Dit omvat alles wat niet onder het exclusieve gebruiksrecht van de afzonderlijke eigenaren valt, bijvoorbeeld de lift of het trappenhuis en de entreedeur van de gezamenlijke toegang.
 •  

Waar kan ik bij Twinss terecht om een compliment te geven over hun dienst verlening?

Waar kan ik bij Twinss terecht om een compliment te geven over hun dienst verlening?

Complimenten worden in het algemeen te weinig gegeven terwijl er voor uw gebouw hard wordt gewerkt, daarom willen wij u van harte bedanken dat u voor deze optie hebt gekozen en zien het compliment via het onderstaande formulier met grote belangstelling tegemoet

Algemene gegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)

Welke dienstverlening kan Twinss leveren?

Welke dienstverlening kan Twinss leveren?

Namens Twinss VvE Beheer willen wij u hartelijk bedanken dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. Graag nemen wij persoonlijk contact met u op, zodat wij u kunnen toelichten wat wij voor uw VvE kunnen betekenen en hoe wij uw VvE optimaal kunnen beheren. Na het invullen van het onderstaande formulier, nemen wij binnen 24uur contact met u op.

Algemene gegevens

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)