Wat is een huishoudelijk reglement?

  • In een Huishoudelijk Reglement staan richtlijnen en afspraken die alle eigenaren van de Vereniging van Eigenaren met elkaar hebben afgesproken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Deze afspraken, veelal gedragsregels, zouden kunnen inhouden hoe er met huisvuil dient te worden om gegaan of hoe eventueel de auto’s geparkeerd dienen te worden. De regels welk zijn opgenomen in het Huishoudelijk Regelement mogen niet in strijd zijn met de geldende Akte van Splitsing of het Modelreglement..
  •