Wanneer zijn besluiten van de vergadering van de Vereniging van Eigenaren rechtsgeldig?

  • Over het algemeen is Iedere eigenaar gehouden aan besluiten welke door de vergadering van de Vereniging van Eigenaren met een rechtsgeldige meerderheid van stemmen genomen zijn. In sommige gevallen worden er besluiten genomen met 2/3 of zelfs 3/4 meerderheid en dit heeft veelal betrekking op uitgaven ten laste van het reservefonds en mutaties van het Huishoudelijke Regelement.
  •