Wat is een akte van splitsing?

  • De splitsing in appartementsrechten wordt vastgelegd in een akte van splitsing in appartementsrechten. Meestal wordt in deze (notariële) akte verwezen naar de bepalingen en voorschriften, die zijn opgenomen in een door de Koninklijke Notariële Broederschap uitgegeven reglement, het zogenaamde Modelreglement. Alle aanvullingen en wijzigingen op dit Modelreglement zijn dan in de Akte van Splitsing terug te vinden. Zoals bijvoorbeeld de datum van oprichting, de tenaamstelling van de vereniging, de kadastrale aanduiding van de percelen die in de splitsing zijn betrokken, de aandelen/breukdelen waarin de individuele eigenaren in de gemeenschappelijke zaken participeren, de schulden en kosten welke voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen, regels omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de openbare gedeelten, regels van door eigenaren te storten bijdragen, de stemverhouding in de vergadering van eigenaren etc. De Akte van Splitsing wordt vastgelegd in de openbare goed registers en is te raadplegen via het Kadaster. Wijziging van de Akte van Splitsing kan in beginsel slechts geschieden met medewerking van alle appartementseigenaren. Bij uitzondering kan dit met een 80% en mandatering van de bestuurders.
  •