Waar kan o.a. de vergadering van de Vereniging van Eigenaren besluiten over nemen?

 • Door de VvE worden belangrijke besluiten genomen over zaken als:

  Het onderhoud van het complex:
  • Schilderwerk
  • Gevels en balkons
  • Rioleringen
  • Daken en schoorstenen
  • Gemeenschappelijke installaties (o.a. liften, drukverhogingsinstallaties, garagedeur)
  • De Meerjarenonderhoudsplanning c.q. -begroting van de VvE

  De financiën

  • De bijdragen die de leden van de VvE dienen te betalen aan de VvE
  • De jaarrekening van de VvE
  • De begroting voor het lopende of komende boekjaar
  • De verzekeringen van het complex