verenigen-van-belangen

Verhuur melding

Voor u uw appartement verhuurt aan een derde, dient u:

1. Te controleren of u toestemming voor de verhuur van uw appartement nodig heeft van de algemene ledenvergadering.

2. Meld de verhuur schriftelijk aan de VvE, vergezeld van een kopie van de huurovereenkomst en een getekende verklaring dat de huurder in kennis is gesteld van het modelreglement, de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement en deze na zal leven.

Beheer

Wij begrijpen dat u het als woningeigenaar, wooncorporatie of ontwikkelaar belangrijk vindt geen zongen te
h
ebben over woonplezier voor uzelf en/of uw klanten. Dat u niet onnodig tijd wilt besteden aan financiële
zaken en technisch onderhoud. Dat laat je het liefst iemand anders doen zodat u zichzelf kunt richten op
datgene wat u echt belangrijk vindt. 
Ontzorgen betekent voor ons een bijzonder ruim begrip.