Gevolgschade melden

Heeft u gevolgschade naar aanleiding van een lekkage, brand, vandalisme of inbraak dan kunt u hier een melding van maken. Probeer de melding zo volledig en accuraat mogelijk te doen.