verenigen-van-belangen

Bouwkundig beheer VvE

De bouwkundige staat van een appartementencomplex bepaalt voor een belangrijk deel het woonplezier. Daarnaast is de fysieke staat van het gebouw ook van belang voor de waarde van uw appartement. Het is dus zaak om het bouwkundig beheer van de vereniging van eigenaren goed te regelen. Dit vraagt om kennis van zaken en daarom is het verstandig om het bouwkundig beheer van uw VvE uit te besteden aan een professionele en betrouwbare VvE beheerder.

Welke werkzaamheden vallen onder het bouwkundig beheer VvE?

Onder meer de volgende werkzaamheden vallen onder het bouwkundig beheer VvE:
• Het doen van een nulmeting van de huidige onderhoudstoestand van het complex;
• Het jaarlijks inspecteren van het complex;
• Het opstellen en bespreken van een MJOB (meerjarenonderhoudsbegroting);
• Een actieplan opstellen, gebaseerd op het MJOB;
• Het up-to-date houden van het MJOB;
• Het opmaken van een bestek ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden;
• Het begeleiden van bouwkundige werkzaamheden;
• Het opvragen van minimaal drie offertes ten behoeve van de werkzaamheden.

MJOB – bouwkundig beheer VvE

Een onderhoudsbegroting is vaak voor drie, vijf, tien of twintig jaar en heeft betrekking op alle gemeenschappelijke zaken en afspraken van een VvE. Bijvoorbeeld het dak, de gevel, het trappenhuis, de lift en de kozijnen. Met een MJOB ontstaat er inzicht in de uitgaven van een VvE voor de komende jaren. Daarnaast maakt het MJOB duidelijk wat de huidige stand van zaken is en waarvoor nog actie ondernomen moet worden. Het is van groot belang dat de MJOB aansluit op het reservefonds van de VvE.

Twinss VvE Beheer, de betrouwbare bouwkundige beheerder voor uw VvE

Het SKW-certificaat voor VvE beheerders is een kwaliteitskeurmerk en garandeert dat wij een betrouwbare en deskundige VvE beheerder. De betrouwbaarheid en deskundigheid zorgt dat u met een gerust hart het bouwkundig beheer van uw VvE kunt uitbesteden. Twinss VvE Beheer is in het bezit van het SKW Productcertificaat voor Beheerders van Verenigingen van Eigenaars.

Wilt u meer weten over bouwkundig beheer van uw VvE en het opstellen van een MJOB? Bel of mail ons gerust. Wij staan u graag te woord.