Aanvragen of afmelden automatische incasso van uw VvE bijdrage

U heeft gekozen voor het verstrekken van een machtiging.
Wij trachten per de eerste van de komende maand uw
VvE bijdrage automatisch van het door u opgegeven bankrekeningnummer af te schrijven.