verenigen-van-belangen

Financieel beheer

Wij gaan voor een 10

Financieel beheer in goede handen

Het financieel beheer, oftewel het beheren van de financiële administratie is zeer belangrijk binnen uw VvE. Weet u of uw huidige beheerder dubbele controles kent en dubbele autorisaties bij betalingen gebruikt? Heeft het financieel beheer bankrekeningen op naam van de VvE, en kan bijvoorbeeld het reservefonds VvE worden aangesloten op de meerjarenonderhoudsbegroting? Klopt de jaarlijkse reservering van het reservefonds VvE wel? Een paar van vele belangrijke zaken om te controleren binnen het financieel beheer van uw VvE.

Reservefonds VvE op basis MJOB

Twinss VvE beheer zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het financieel beheer van uw VvE. Wij kenmerken ons door betrouwbaar te zijn en een up-to-date administratie te hebben welke helder en overzichtelijk is voor bestuur én eigenaren. Dit moet uiteindelijk samen met de conceptbegroting het gezamenlijke doel zijn om zodoende tot een goede jaarrekening presentatie te komen binnen de vergadering van eigenaars.

Twinss VvE beheer zorgt ervoor dat de bankrekeningen op naam van de vereniging van eigenaars worden gesteld en bewaakt de afroming om phishing te minimaliseren. Daarnaast zorgen wij dagelijks voor bijwerking van de dagboeken, aansluiting van factuurstromen op onderliggende contracten, reparatieverzoeken, schadeverwerking of andere opdrachten. Inkoopfacturen worden volgens betalingsprotocol voorgelegd aan belanghebbende bestuursleden. De betalingen worden volgens een zes ogen principe gecontroleerd en verricht onder dubbele autorisatie.

Daarnaast worden diverse keren per jaar toezichthoudende controles gehouden voor een sluitende jaarrekening. 85% van onze jaarrekeningen krijgt zonder aanpassingen een akkoord door de kascommissies. Door middel van de door ons volledig digitaal gevoerde administratie en de online module zijn de geldstromen binnen uw VvE navolgbaar.

Elke VvE is sinds 2008 verplicht een reservefonds in financieel beheer te hebben. Vaak is het lastig de hoogte van de jaarlijkse reservering voor het reservefonds VvE vast te stellen. Wij zorgen dat de meerjarenonderhoudsbegroting jaarlijks kan worden aangesloten op de standen van het reservefonds VvE, zodat duidelijk is of er voldoende liquide middelen zijn voor toekomstig onderhoud en of de begroting voor het huidige reservefonds VvE nog klopt. Dit is een belangrijk onderdeel van het financieel beheer.

Beheer van incasso’s vriendelijk doch strikt

Wij gaan vriendelijk doch strikt te werk als het om het beheer van incasso’s gaat. Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen. Wij zijn ons bewust van de risico’s die gelopen worden als eigenaren niet betalen. Beheer van een strak debiteurenbeleid zorgt ervoor dat de risico’s minimaal blijven. Twinss VVe beheer verzorgt het incassobeheer voor uw VvE en treft, indien nodig, (rechts)maatregelen jegens de wanbetaler. Het incassobeheer wordt uitgevoerd conform het wettelijke incassobeleid in samenwerking met een incassogerechtsdeurwaardersbureau.